Slingeraar in God's hand.
David een slingeraar in God's hand.

De slinger.

David leerde heel jong slingeren en hij leerde de juiste stenen te zoeken.Een grove steen kan blijven haken in de slinger tijdens het werpen.Als wij pas tot bekering zijn gekomen,zijn wij als het ware zo'n grove steen.Wij moeten gaande weg gevormd worden tot gladde stenen.Gemeentes willen mensen die pas tot bekering zijn gekomen vaak gelijk een taak geven met als gevolg dat men te hard van stapel loopt en dat mensen overspannen raken en teleurstellingen ervaren.Pas bekeerden moeten onderwezen worden en geslepen worden en gevormd worden voor een taak die God voor hen heeft.Zij zijn dan zo'n mooie gladde steen geworden, zoals de stenen die door het water worden gevormd. Het water kun je vergelijken met de Heilige geest.David zocht nauwkeurig naar gladde stenen die gevormd waren door het water.David betekent 'de geliefde'. De Here Jezus is voortdurend op zoek naar leraren,herders, apostelen en profeten en naar een ieder die Hem willen aannemen als Verlosser,maar ook om in Zijn dienst te staan en anderen te winnen voor Christus.Vaak bestrijden christenen elkaar. Zo blijven zij grove stenen en de slingeraar,de Here Jezus,komt dan niet tot zijn doel.Bemoedig elkaar,vul ekaar aan, zoek elkaar op en zoek samen in het gebed eenparig naar het plan van de Heer.Bemoedig elkaar in onze visie of bediening.God geeft ons niet voor niets aan elkaar.Het is belangrijk dat wij van elkaar ontdekken waar we goed in zijn.Ontdek het zwakste punt in jezelf maar het sterkste punt in de ander.Zo worden christenen gladde slingerstenen en komt men tot zijn doel.David had een bijzondere relatie met God.Hij was Gods oogappel.Zijn broers waren sterke mannen,maar hij werd door Samuël gezalfd tot koning.Hij was een simpele herdersjongen.Maar God kijkt niet naar de buitenkant,Hij kijkt naar wie je bent.God kijkt naar je hart.David versloeg met zijn slinger de reus Goliath want in 1 Samuël 17 vers 49 en 50 staat dat David zijn hand in de tas stak, er een steen uitnam en die wegslingerde. Deze trof de filistijn tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij voorover ter aarde viel.Zo overwon David de Filistijn: met een slinger en een steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem en David had geen zwaard in zijn hand.Als wij gevormd zijn door de Heilige Geest, dan zijn wij als die gladde steen en overwinnen wij elk probleem,ook al is het een reus van een probleem.Goliath zei tegen David: "Ben ik een hond dat je zo op mij afkomt?" De wereld zal ons als christenen verachten,omdat de Here Jezus ook veracht is en bespot.omdat Hij die weg moest gaan om de weg vrij te maken voor de Vader.Hij herstelde die door te sterven aan een kruis,maar ook om weer op te staan uit de dood. In Hem zijn wij meer dan overwinnaars. Wij moeten zien op Hem en vooral uitzien naar de heerlijkheid die voor ons ligt. Dat maakt ons sterk,dat tilt ons uit boven onze problemen. Dan worden wij gelouterd en gevormd naar Hem en worden wij gladde stenen die tot Zijn doel komen, tot verheerlijking van Zijn wonderbare Naam.Glorie,halleluja voor Koning Jezus!

Dit is een filmpje over de kracht van de slinger:

Christus is de slingeraar wij moeten gladde stenen worden om tot doel te worden in Hem.

Waarschijnlijk heeft David met dit type slinger de reus Goliath geveld uiteraard met de hulp van God.